روشویی-پایه-بلند-مارینو

شیر روشویی پایه بلند شودر مدل مارینو