شیر روشویی پایه بلند ونیز زرشام طلایی

شیر روشویی پایه بلند ونیز طلایی زرشام