ویژگی‌های محصول
  • نما:شیشه مشکی و استیل
  • موتور:چهاردور
  • قدرت مکش:700m/h
  • دودکش:مکعبی و قابل تنظیم