روشویی-پایه-بلند-مارینو-طلایی-شودر

شیر روشویی پایه بلند شودر مدل مارینو طلایی