شیر-روشویی-پایه-بلند-شودر-مدل-مارینو-شیری-طلایی

شیر روشویی پایه بلند شودر مدل مارینو شیری طلایی