روشویی پایه بند-مارینو-مشکی-طلایی

شیر روشویی پایه بلند شودر مدل مارینو مشکی طلایی