شیر روشویی پایه بلند ونیز زرشام رنگبندی

شیر روشویی پایه بلند ونیز زرشام