ایتن-سفید-کروم

شیر ظرفشویی شاوری شودر مدل ایتن شیری کروم