شیر-روشویی-پایه-بلند-راسان-مدل-الیزه-طلایی-ماتت

شیر روشویی پایه بلند راسان مدل الیزه طلایی مات