شیر-روشویی-پایه-بلند-راسان-مدل-دنیس-طلایی

شیر روشویی پایه بلند راسان مدل دنیس طلایی