شیر-روشویی-پایه-بلند-راسان-مدل-پریمو

شیر روشویی پایه بلند راسان مدل پریمو