شیر-روشویی-پایه-بلند-راسان-مدل-پریمو-کروم

شیر روشویی پایه بلند راسان مدل پریمو کروم