شیر-روشویی-پایه-بلند-راسان-مدل-پریمو-طلایی

شیر روشویی پایه بلند راسان مدل پریمو طلایی