پایه-بلند-مینیاتور

شیر روشویی پایه بلند راسان مدل مینیاتور