روشویی-پایه-بلند-تیتانیوم-راسان

شیر روشویی پایه بلند راسان مدل تیتانیوم