بامبو-طلایی-مات-رنگبندی

شیر توالت شودر مدل تیفانی