دلسا-طلایی-مات

شیر ظرفشویی تک دلسا طلایی مات زرشام