سفید-طلایی

شیر ظرفشویی شاوری فنری لیانا سفید طلایی زرشام