سفید-کروم

شیر روشویی پایه بلند سورنا سفید کروم زرشام