طلایی-مات

شیر روشویی پایه بلند بامبو طلایی مات زرشام