سفید-کروم

شیر روشویی پایه بلند بامبو سفید کروم زرشام