زیر-کابینتی-۹۳۰

سینک زیر کابینتی استیل البرز مدل 930