زیر-کابینتی-۹۳۵

سینک زیر کابینتی استیل البرز مدل 935