دبی آب چیست ؟
دبی آب چیست ؟

دبی آب چیست ؟ دبی آب اصطلاحی در صنعت آب است که به مقدار آبی که از نقطه مشخص در واحد زمان عبور می‌کند گفته می‌شود.

آبگذری یا دبی اصطلاحی در صنعت آب است که به مقدار آبی گفته می‌شود که از نقطه مشخصی مانند رودخانه، کانال آب، دریچه سد، لوله و یا هر سازه دیگری مثل کارتریج (مغزی) شیرآلات در واحد زمان عبور می‌کند.

پیشنهادی: کارتریج چیست ؟

برای محاسبه این رقم باید حاصل ضرب سطح مقطع در سرعت آب را به دست آورد و واحد اندازه گیری آن مترمکعب بر ثانیه است.

دبی یک رود از سر چشمه تا مصب رود بیشترین میزان است.

بیشترین دبی در جهان مربوط به رود آمازون با حدود ۱۷۷۱۵۰ متر مکعب در ثانیه (در مصب آن) است که آبگذری یک روز آن ذحیره لازم برای بیش از ۱۰ سال شهری مثل تهران را تامین می‌کند.

دبی آب چیست ؟

آبدهی، بِدِه یا دِبی (به فرانسوی: débit) در منابع آب به حجم آب جابجاشده از یک مقطع مشخص (رودخانه، کانال آب، دریچه سد، لوله یا هر سازه دیگر) در مدت زمان مشخص بده یا دبی یا میزان آبدهی گفته می‌شود. واحد دبی m3/s (متر مکعب بر ثانیه) می‌باشد. که معمولاً برای اندازه‌ گیری جریان استفاده می‌شود . فرمول آن به صورت زیر می‌باشد:

دبی آب چیست ؟

معمولاً در کاربردهای مختلف، آب با سرعت‌های متفاوتی در لوله‌ها جریان دارد.

سرعت تقریبی آب درشبکه های مختلف برابر است با :

شبکه های توزیع = ۳ متر بر ثانیه

آبیاری تحت فشار = ۲ متر برثانیه

انشعابات مسکونی = ۱ متر بر ثانیه

برای درک بهتر از سرعت و دبی آب در لوله، مثال زیر می تواند راهنمای خوبی باشد.

اگر لوله آب را در ۳۳ سانتی متری زمین به صورت افقی نگه داریم فاصله آخرین نقطه پاشش آب تا ابتدای لوله را «پرتاب افقی» یا «d» بنامیم، جدول زیر نسبت بین کمیت های مختلف مرتبط با این مثال را در یک لوله یک اینچ نشان می دهد.

حال همین لوله را به صورت عمودی قرار می دهیم و فاصله نقطه اوج فواره یا بالاترین ارتفاع آب تا نوک لوله را پرتاب عمودی یا h می‌نامیم.

دبی آب چیست ؟

دبی آب در لوله با همان سرعتها و پاشش‌های جدول فوق، برای لوله ۲ اینچ چهار برابر و برای لوله ۴ اینچ ۱۶ برابر مقادیر جدول فوق خواهد بود.

دبی آب چیست ؟